bsoRuilen op de BSO

 

 

 

 

Als uw kind een middag niet komt mag deze geruild worden onder de volgende condities:

 

*          Opvang na school kan alleen geruild worden als minimaal 2 dagen van te voren is afgemeld.

*          In het postvakje van het kind ligt een bon met de datum van afwezigheid

*          De ruilbon inleveren binnen 3 maanden na de afwezigheidsdatum.

*          Ruilen kan alleen als het BKR beroepskracht Kind Ratio (aantal leidsters per kind) dit toestaat.

*          Ruildagen kunnen niet ingezet worden voor studiedagen.

Vakantiedagen:

*          mogen alleen geruild worden als zij 2 weken vóór aanvang van de betreffende vakantie is doorgegeven.

*          Zij mogen echter het gehele jaar geruild worden voor een andere vakantiedag.

bso


Lange middag                      kan worden geruild voor..             -    2 korte middagen

                                                                                        -    1 lange middag

 

Korte middag                       kan worden geruild voor..            -    1 korte middag

                                                                                       -    2 bonnen voor 1 lange middag

 

Vakantiedag                        kan worden geruild voor..             -    1 vakantiedag