stamgroepStamgroep

 

Er zijn 2 zogenaamde verticale dagopvanggroepen.

Dat wil zeggen dat kinderen van 0-4 jaar bij elkaar in de groep zitten.

Kinderen zitten in een vaste stamgroep (groep 1 of 2) met vaste pedagogisch medewerksters.
De medewerksters werken zoveel mogelijk in een vast rooster zodat continuïteit gewaarborgd wordt.


Het aantal kindplaatsen in groep 1 is maximaal 16.
Het aantal kindplaatsen in groep 2 is maximaal 12.

Het aantal pedagogisch medewerkers dat op de verticale groep aanwezig moet zijn (de zogenaamde BKR beroepskracht-kind-ratio) is vastgelegd in de Convenant Kwaliteit Kinderopvang en hangt samen met het aantal kinderen per leeftijdsgroep. Een hoger aantal jonge kinderen vereist meer leidsters op de groep.

via deze link kunt u het beroepskracht-kindratio berekenen: http://1ratio.nl/

 

Open deuren beleid :

In de algemene speelhal kunnen kinderen van groep 1 en groep 2 samenspelen.

Om samenspel te stimuleren kunnen we er ook voor kiezen dat van beide groepen de oudste kinderen samen een activiteit doen in deze ruimte.

In de algemene speelhal mogen kinderen bij slecht weer ook met fietsjes rijden.

Een kind dat op een bepaald dagdeel weinig tot geen leeftijdsgenootjes op zijn groep heeft kan door de andere groep uitgenodigd worden bij hen te komen spelen.

Om het aanbod voor 3+ kinderen te vergroten kunnen we ervoor kiezen met deze groep apart te gaan zitten op de BSO ruimte om daar school voorbereidende activiteiten te ondernemen. Uiteraard rekening houdend met de op dat moment geldende leidster-kind-ratio.

Op dagen met een mindere bezetting van kinderen worden groepen samengevoegd (denk hierbij aan zomervakanties).

Als groepen worden samengevoegd, is het streven dat er altijd van beide groepen een medewerkster aanwezig is.

Door de kleinschaligheid van het kinderdagverblijf kennen alle medewerksters van groep 1, 2 én de BSO  alle kinderen.

 

4-ogenbeleid

In overleg met de oudercommissie zijn wij de volgende afspraken overeengekomen om aan het 4- ogenprincipe te voldoen:

* De groepsruimtes zijn voorzien van verschillende ramen/ glaswanden waardoor vanuit 2 of 3 kanten de ruimte bekeken kan worden.

* de verschoonruimtes bevinden zich in de groepsruimte.

* De kindertoiletten hebben geen deuren waardoor er transparantie is.

* In de slaapkamers hangen camera’s en vanuit beide groepen zijn de beelden te bekijken en beluisteren via de monitor.

* Er heerst een open aanspreekcultuur en open deurencultuur. De pedagogisch medewerksters lopen veelvuldig de andere groepsruimte in om bijvoorbeeld te overleggen over slaapplaatsen, materiaal bij elkaar te lenen.

* stagiaires worden ingezet vanaf 7.30 uur of tot 18.00 uur

* Elke ochtend openen 2 pedagogisch medewerksters om 07.30 uur en elke dag sluiten 2 pedagogisch medewerksters om 18.00 uur.

* Op rustige dagen wordt er gezamelijk geopend en indien mogelijk qua rust voor de kinderen gaat de groep splitsen als de 3 e en 4 e leidster aanwezig is .

* Ouders wordt 's morgens koffie/ thee aangeboden waardoor er vaak naast de leiding ook een ouder op de groep is.

* De leidinggevende loopt vaak de beide groepen in.

* Op momenten dat een pedagogisch medewerkster alleen op de groep staat ( bijv. pauzes) wordt de camera met babyfoonfunctie aangezet zodat beide groepen zowel in beeld als geluid met elkaar verbonden zijn