ruilenRuilen

 

Het kan voorkomen dat u een dag geen gebruik wilt maken van uw plaatsje.

Indien mogelijk kunt u deze dag ruilen.

 

Aan ruilen zijn enkele regels verbonden:

 

- ruilen kan niet met terugwerkende kracht.

- ruilen kan alleen als de groep en de leidster-kind ratio dit toestaat.

- ziektedagen zijn geen ruildagen.

- een ruildag moet minimaal een dag van te voren zijn aangekondigd.

- kinderen met een 42 weken contract kunnen geen ruildagen in schoolvakanties inzetten.

- ruilen is een service en geen recht.