inschrijvenInschrijven:

Mocht u na het lezen van deze website uw kind(eren) willen inschrijven dan nodigen wij u van harte uit voor een kennismakingsbezoek. We geven u een rondleiding en vertellen u over “OLLIE & co”. Uiteraard is er veel ruimte voor het beantwoorden van uw eigen specifieke vragen.
Tijdens dit bezoek krijgt u een inschrijfformulier mee
(u kunt niet via de website inschrijven).

 

 

Aannameprocedures:

Er wordt een inschrijfgeld berekend van € 10,-. Dit dient contant bij inlevering van het inschrijfformulier te worden voldaan. Pas dan is de inschrijving definitief. Minimum inschrijving is twee dagdelen. Bij de aannames worden met de volgende zaken rekening gehouden :

• Broertjes/ zusjes van kinderen die al bij ons geplaatst zijn hebben voorrang
• Inschrijvingen die exact overeenkomen met de vrijgekomen dagdelen gaan voor.
• Hele dagopvang heeft voorrang op halve (ochtenden) dagopvang.
• Per hele opvang dag mag 1 halve dag (ochtend) worden aangevraagd.
• Uiteraard houden we ook rekening met de groepssamenstelling.

Minimaal 3 maanden voor de gewenste toelatingsdatum krijgt u schriftelijk/via mail bericht of plaatsing daadwerkelijk door kan gaan of bieden wij u een alternatief aan. Uiteraard streven wij ernaar om u al in een eerder stadium in te lichten.

Na de toezegging dient binnen twee weken (datum brief/mail) een borg van € 75,- overgemaakt te zijn op rekeningnummer: 89.42.92.579 o.v.v. borg en naam kind/ouder. Na ontvangst van de borg is plaatsing definitief. De borg wordt in de 1e maand van de plaatsing terug gestort. Mocht u onverhoopt geen gebruik maken van uw plaats dan volgt er geen restitutie.