verzVerzekering

 

"OLLIE & co" is verzekerd voor wettelijke aansprakelijkheid.

 

Schades veroorzaakt door kinderen dienen geclaimd te worden op de aansprakelijkheidsverzekering van de ouders

(volgens art.6:169 van het Burgelijk Wetboek).

 

"OLLIE & co" aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het wegraken van

persoonlijke eigendommen.