visiePEDAGOGOGISCHE VISIE

“OLLIE & co” werkt vanuit de visie dat positieve benadering positief gedrag oplevert.

Via observeren van gedrag en op een adequate manier reageren wordt getracht negatief gedrag te voorkomen.

Door het bieden van warmte, veiligheid, structuur en in te spelen op de specifieke behoefte van het kind zal er een gezonde relatie ontstaan tussen volwassene en kind.

De kwaliteit van hechtingsrelaties zijn van groot belang voor de latere ontwikkeling van het kind.

De kleinschaligheid van het dagverblijf geeft veel ruimte voor het creëren van een huiselijke sfeer en een individuele benadering van het kind. Spelenderwijs worden kinderen gestimuleerd hun wereld te ontdekken. We leren ze rekening te houden met elkaar, zelfvertrouwen te kweken, samen te delen en een eigen plekje te vinden binnen de groep.

Ouders blijven ten alle tijden verantwoordelijk voor de opvoeding van hun kind(eren).

In onze BSO heerst vooral de visie, niets moet maar NIET alles mag !